پایان نامه ارشد

تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با استفاده از مدل AHP-دانلود پایان نامه ارشد

 تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با بهره گیری از مدل AHP قسمتی از متن پایان نامه : کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی رشد شهری در قرن بیستم سهم Read more…

By 92, ago
پایان نامه

نقش اندازه گیری رضایت مشتریان و در عین حال میزان توصیه خدمت/کالا -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی قسمتی از متن پایان نامه : . مدل فورنل شاخص رضایتمندی کشور سوئد در سال 1989 توسط پروفسور Read more…

By 92, ago