پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی تراکم به عنوان یکی از مهمترین مشخصه­ های فضای شهری

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP قسمتی از متن پایان نامه : ساختار اشتغال در بخش­های عمده فعالیت در سال 1385 از کل شاغلان نقاط شهری کرمانشاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی قسمتی از متن پایان نامه : . جنبه‌های بازاریابی برندسازی کارفرما واژه‌ی برندسازی کارفرما از ادغام دو حوزه مدیریتی بازاریابی Read more…

By 92, ago