سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

تعریف رایج میان بازاریابان از ارزش ویژه برند بر طبق نظر آکر(1991) به این شکل می باشد: «مجموعه‌ای می باشد از داشته‌ها و مسئولیت‌هایی که به برند پیوند خورده می باشد؛ ارزش ویژه برند باعث اضافه شدن یا کم شدن ارزشی که بوسیله‌ی محصول برای سازمان یا مشتریان سازمان ایجاد شده، می گردد». ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کوشش می کند مشتری را نسبت به برند آگاه‌تر کند تا او به بازاریابی محصول پاسخ دهد(کلر، 1993). کلر(2008) ابزار استانداردی را برای درک ویژگی‌های برند و پاسخ مشتریان معرفی می کند و آن را در هرم ارزش ویژه برند نشان می‌دهد. این هرم در شکل 2-1 قابل نظاره می باشد.

 

شکل 2-1. ویژگی‌های برند و پاسخ مشتریان

شکل فلان

برندهای قوی ویژگی‌های عملکردی، احساسی و برجستگی را نشان می‌دهند(کلر، 2008). در این هرم برجستگی به عنوان پایه و اساس آن می باشد و برای تمامیت فرایند برندسازی تأثیر مهمی را بازی می کند. برجستگی اولین مرحله برای برقراری ارتباط بین مشتری و برند می باشد. افزایش آگاهی نسبت به عناصر برند به سطح بالایی از درک نسبت به برند منجر می گردد.

2-4-2. ارزش ویژه برند مبتنی بر کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برندسازی کارفرما تمامی اثراتی که برند می‌تواند بر کارکنان بالقوه و بالفعل بگذارد را در نظر می‌گیرد. کارکنان بالقوه با درکی که نسبت به برند کارفرما دارند اقدام به درخواست کار برای سازمان می‌کنند. برندسازی کارفرما همچنین با ایجاد ادراک نسبت به انتظارات دوطرفه‌ی بین کارکنان و کارفرما باعث افزایش تعهد و کاهش خروج کارکنان فعلی می گردد. کارکنان فعلی و بالقوه نسبت به فرایندهای استخدامی و جذب سازمان‌های مختلف واکنش مختلفی نیز نشان می‌دهند؛ این امر بخاطر ارزش ویژه‌ی متفاوت برند در سازمان‌ها باهم می باشد(باکائوس و تیکو[1]، 2004). بارو و موزلی[2](2005) کوشش‌هایی که بازاریابان برند در بازار نیروی انسانی انجام می‌دهند را نوعی ارزش ویژه برند می‌دانند. با در نظر داشتن عقیده‌ی این محققین بازاریابان برند کوشش می‌کنند تا با ایجاد هوشیاری‌های پایه‌ای در مشتری،و اغوا کردن او به امتحان کردن محصول و تکرار خرید محصول، بتوانند در مشتری تعهد به برند ایجاد کنند. بارو موزلی این فرایند را در جدول 2-2 تحت عنوان نردبان ارتباط‌ی برند معرفی کردند.

[1] Backhaus and Tikoo

[2] Barrow and Mosley

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد