سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت موضوع

بحث کمبود استعدادها در تمام دنیا مطرح می باشد و پژوهشگران زیادی برای جذب متقاضیان بااستعداد استراتژی‌هایی مطرح کرده‌اند. اکثر این استراتژی‌ها کوتاه مدت و برای جایگاه شغلی جدیدی در سازمان تهیه شده‌اند(کاپور[1]،2010). وقتی هفتاد درصد ارزش یک شرکت از داشته‌های نامحسوس آن می باشد و کمبود مهارت در تمام دنیا بحث برانگیز شده می باشد؛ در چنین شرایطی معروف بودن به عنوان یک کارفرمای جذاب، یک مزیت رقابتی به شمار می رود(یونیورسوم[2]،2011). در دنیای امروز با  افزایش مشاغل دانشی، کمبود متقاضیان کار بااستعداد، تنوع نیروی کار، و معضلات در جذب و حفظ استعدادهای مورد نیاز روبرو هستیم(پلوی‌هارت[3]، 2006). از این‌رو انتخاب و جذب متقاضیان مناسب به عنوان کلیدی برای موفقیت سازمان در آینده به شمار می رود. روزگاری فرا می‌رسد که رقابت برای جذب کارکنان بااستعداد به اندازه رقابت برای مشتری، شدید و آزمندانه گردد(برتون[4] و دیگران، 2005) پس سازمان‌ها بایستی برای تبدیل شدن به یک کارفرمای جذاب کوشش کنند. اسکالیون و کالینگز[5](2011: 74) جنگ برای استعداد‌ها را به عنوان موضوعی مطرح می‌کنند که ذهن مدیران ارشد سازمان‌ها در سراسر جهان را مشغول کرده ‌می باشد. کالینز[6](2011) عنوان می کند در جهان بر سر کارکنان بااستعداد جنگ هست.

با این اوصاف روزگار رقابت شدید و آزمندانه برای کارکنان بااستعداد فرا رسیده می باشد. در این راستا محققین، برندسازی کارفرما را به عنوان یک استراتژی بلند مدت برای جذب کارکنان بااستعداد معرفی کرده‌اند(مانند: باکانائوس‌کینه[7] و دیگران، 2011؛ کاپور[8]، 2010؛ توزونر و ‌یوکسل[9]، 2009؛ روی[10]، 2008؛ برتون و دیگران، 2005؛ بارو و موزلی[11]، 2005؛ ویلکاک[12]، 2005). این واژه اولین بار در اواخر قرن بیستم در بریتانیا و امریکا بهره گیری گردید و از ادغام اصول بازاریابی و مدیریت منابع انسانی حاصل گشت(باکانائوس‌کینه[13] و دیگران، 2011). به نظر می‌رسد اولین کسانی که برندسازی کارفرما را مطالعه کردند امبلر و بارو[14](1996) باشند.

در برندسازی کارفرما هدف، جذب و حفظ استعدادها می باشد. عدم در نظر داشتن برندسازی کارفرما می‌تواند باعث ازدیاد نیروی کار نامتناسب در سازمان‌ها و در نتیجه ایجاد مشکل در امور داخلی سازمان گردد. با این حال برندسازی کارفرما در ادبیات این حوزه به گونه جامع تبیین داده نشده می باشد.

سازمان‌ها به عنوان کارفرما ویژگی‌ها و شرایط کاری مناسب و جذاب‌تر خود را برای ارائه به نیروی کار بالقوه انتخاب می‌کنند. این ویژگی‌ها و شرایط کاری جذاب‌تر ارزش پیشنهادی کارفرما[15] نام دارد. ارزش پیشنهادی کارفرما بایستی به کارکنان بالقوه ارائه گردد تا سازمان به عنوان کارفرما در نظر آنان جذاب به نظر آید. دراین راستا استراتژی برندسازی کارفرما قصد دارد به سازمان‌ها کمک کند تا به این نکته پی‌ ببرند که کدام شرایطشان برای ارائه به کارکنان بالقوه مناسب‌تر می باشد. در این پژوهش نخبگان دانشجویی به عنوان کارکنان بالقوه در نظر گرفته شدند. تابه حال مطالعات معدودی جهت شناسایی ویژگی‌های مطلوب برای ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما از نگاه کارکنان بالقوه انجام شده می باشد.

[1] Kapoor

[2] Universum. from http://www.universumglobal.com

[3] Ployhart

[4] Berthon

[5] Scullion and Collings

[6] Collins. from http://www.eandt.theiet.org

[7] Bakanauskiene

[8] Kapoor

[9] Tuzuner and Yuksel

[10] Roy

[11] Barrow and Mosley

[12] Wilcock

[13] Bakanauskiene

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[14] Ambler and Barrow

[15] Employer Value Proposition

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد