سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

. برندسازی

برای مدت مدیدی برندسازی جزئی از گام‌های اجرایی بازاریابی بود و هدف از آن صرفاً فروش کالا و خدمات بود. آکر و جوک‌میستالر[1] (2000) تعریفی از برندسازی ارائه می‌دهند که این تعریف بیانگر یک تعریف سنتی از برندسازی می باشد. به نظر این محققین ممکن می باشد یک تیم، مسئولیت برندسازی برای محصولات سازمان را برعهده گیرد؛ به نظر آنان مسئول برندسازی الزاماً نباید دارای رتبه‌ی سازمانی بالایی باشد؛ تا این‌جا این نکته از توصیف آنان استنباط می گردد که برندسازی برای محصول انجام می‌گیرد. آنان این گونه ادامه می‌دهند که کوشش‌های این هیئت برندسازی تماماً به جهت ایجاد نتایج مالی زود بازده انجام می‌پذیرد. در تعریف آکر و جوک‌میستالر برندسازی هم جهت با دو بخش بازاریابی و تولید سازمان انجام می‌گیرد که در آن صرفاً مسایل مربوط به فروش و سهم بازار مورد توجه می باشد. دیویس[2](2002) نیز برندسازی را در راستای استراتژی سازمان می‌داند. دویس و دان[3](2002) تمرکز سازمان‌ها بر روی تبلیغات بازاریابی جدید و بزرگ را تمرکز برروی برندسازی می‌دانند. به نظر این دو محقق برندسازی برای در آغاز مجموعه‌ای از راهبردها بوده می باشد و هیچگاه شبیه استراتژی نبوده می باشد.

امروزه برندسازی صرف یک نام گذاری، یا علامت گذاری، یا … نیست. در طی دو دهه‌ی گذشته تغییرات شدیدی بر برندسای اعمال آمد که منجر به ایجاد تحولاتی در آن گردید. به عقیده‌ی کاپفرر[4](1997: 23) در دهه‌ی هشتاد و قبل‌تر از آن مشتریان محصول سازمان را می‌خریدند؛ مثلاً مشتری شکلات می‌خرید. اما با گذر زمان و از دهه‌ی نود و پس از آن مشتری KitKat می‌خرید؛ در واقع سازمان‌ها جایگاهی را در اذهان مشتری خریداری می‌کنند. کاپفرر(1997: 29) در این راستا هشت عملکرد برای برندها می شمارد که در جدول 2-1 نشان داده شده می باشد. دوتای اول آن مکانیکی و بر روی ماهیت برند تأکید دارد. این دو عملکرد به جهت شناسایی آسان محصول و جلوگیری از هدر رفتن زمان بکار می‌آید. سه مورد عملکرد بعدی در کاهش ریسک درک شده تأثیر دارد. سه مورد آخری بر جنبه‌های لذت جویانه برند تأکید دارد. برندها عملکرد اقتصادی نیز بر اذهان مشتری‌ها دارند و کاپفرر(1997: 25) آن را این گونه اظهار می کند: «ارزشی که برند از توانایی آن در کسب مفهوم مثبت و انحصاری در اذهان مشتری، کسب می کند».

[1] Aaker and Joachimsthaler

[2] Davis

[3] Davis and Dunn

[4] Kapferer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد