سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-7-1. قلمرو مکانی

قلمر مکانی بنیاد ملی نخبگان استان مازندران می‌باشد.

1-7-2. قلمرو زمانی

دوره زمانی اجرای پژوهش که داده ها در این مدت جمع آوری می شوند بعنوان قلمرو زمانی طرح در نظر گرفته شده می باشد. بهار و تابستان 1391 دوره زمانی این پژوهش بوده می باشد.

1-7-3. قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه‌ی برندسازی کارفرما می‌باشد. در این حیطه کوشش بر شناسایی الگویی به نام ارزش پیشنهادی کارفرما گردید.

1-8. تعریف واژگان تخصصی

1-8-1. برند

عبارت می باشد از یک نام، یک عبارت، یک علامت(از قبل شناخته شده یا تازه ابداع شده)، یک طرح ویا ترکیبی از اینهاست.

1-8-2. کارفرما

کارفرما یک سازمان یا فردی می باشد که می‌تواند افرادی را برای کار استخدام می کند. در این‌جا سازمان مد نظر می باشد.

1-8-3. برندسازی کارفرما

به فرایند ساختن هویت برای کارفرمای معین گویند(باکائوس و تیکو[1]، 2004). برند کارفرما می‌تواند مجموعه‌ای از مزایای عملکردی، اقتصادی و روانشناختی باشد که به دلیل فرصت استخدام در شرکت بروز می کند و توسط شرکت استخدام کننده ارائه می گردد(امبلر و بارو[2]، 1996).

برندسازی کارفرما مجموعه‌ای از فرایند استراتژیک می باشد به این مقصود که بر برند سازمان به عنوان کارفرما تأثیر بگذارد و باعث اولاً ایجاد تصویر واقعی از برند کارفرما و دوماً ایجاد تصویر دلخواه سازمان از برند کارفرما گردد. برندسازی کارفرما بایستی برای جذب، انگیزاندن و حفظ کارکنان فعلی و بالقوه سازمان بکار آید. سازمان بایستی به ایجاد یک مزیت رقابتی از طریق برندسازی کارفرما مبادرت ورزند که بتواند از رقبایش از این حیث که کارفرمای مناسب‌تری می باشد، برتر جلوه کند.

1-8-4. کارکنان بالقوه

کارکنان بالقوه افرادی هستند که ممکن می باشد روزی به عنوان کارمند در سازمان خاصی به عضویت درآیند. این افراد می‌توانند دانشجو، تازه فارغ‌التحصیل شده، و متقاضی کار باشند. کارکنان بالقوه هنوز عضو سازمان نیستند.

1-8-5. ارزش پیشنهادی کارفرما

ویژگی‌ها و ارزش‌هایی از کارفرما که برای کارکنان بالقوه جذابیت دارد(لی‌ونس[3]، 2007؛ توزونر و یوکسل[4]، 2009). سازمان بایستی ارزش‌های دلخواه از نگاه کارکنان بالقوه را شناسایی کند تا ارزش‌های خود را متناسب با ادراک کارکنان بالقوه به آن‌ها عرضه کند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Backhaus and Tikoo

[2] Ambler and Barrow

[3] Lievens

[4] Tuzuner and Yuksel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟

سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟

سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده،و سن تفاوتی در اظهار ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما هست؟

اهداف پژوهش

الف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛

ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛

ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، اندازه درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی با فرمت ورد